Registrácia


Postup

  • Vyplnením formulára sa zaregistrujte do systému.
  • Registrujete sa ako rodič, dieťa si prihlásite neskôr.
  • Po úspešnej registrácií, sa môžete so zvoleným emailom a heslom prihlásiť do systému.
  • Ďalšie inštrukcie nájdete po prihlásení.

Prihlásenie